Podd med personlighet

Svenska Celiakiförbundet ville sprida kunskap om celiaki och ville i synnerhet nå en yngre målgrupp. Vår lösning var att göra en contentstrategi för sociala medier samt starta en podd, Glutenpodden, för att sprida kunskap om celiaki och om Svenska Celiakiförbundets arbete.

”Glutenpodden” har nått helt rätt målgrupp och fyllt ett hålrum som fanns bland de som lever med celiaki. Podden leds av Smilla Luuk som själv har celiaki, tillsammans med Celiakiförbundets Linus Richert som är expert och forskarkunnig. Med en bra mix av ett personligt tilltal, privata berättelser och rena fakta om celiaki så har podden blivit både uppskattad av publiken och fått flera contentpriser i kategorin bästa podcast.

Kund

Celiakiförbundet

Omfattning

Podcast
Formgivning kundmagasin
Sociala medier

Resultat över förväntan

Enligt nuvarande statistik har podden ungefär 75 000 lyssningar hittills. Med tanke på att målgruppen är smal (1% av svenskarna har bekräftad celiaki) är antalet lyssnare över förväntan.

Besöken på förbundets hemsida har ökat enormt. I synnerhet har den stora mängden av personlig respons från lyssnarna varit ett bevis på att podden lyckats. Engagemanget har varit över förväntan. Tacksamheten från lyssnarna har varit det tydligaste beviset på en lyckad kampanj.

Resultat

882 %

Ökningen av antalet visningar på Instagram sedan podden startade.

116 %

Ökningen av antalet visningar på Facebook sedan podden startade.

75 k st

Totala antalet lyssningar.

Vill du veta mer?

Kontakta Karin Hallerbäck, Account Director och kundansvarig för Celiakiförbundet.

maila Karin