Försvarsmakten ville få fler arbetsgivare nyfikna på möjligheten att samarbeta med myndigheten om personal. Resultat från kampanjen visar på en succé för ett klassiskt redaktionellt grepp: verkliga människor berättar från hjärtat.

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter och rymmer en arsenal av olika anställningsformer och upplägg. Ett av dem är möjligheten att ha en civil karriär på heltid hos en annan arbetsgivare – samtidigt som man tjänstgör i det militära som deltidsengagerad minst ett par veckor om året. Du kan exempelvis jobba som receptionschef ett hotell i Malmö till vardags, men 2-3 veckor om året rycker du in och tjänstgör som kock på ett militärt fartyg. Det här är en anställningsform och ett samarbete som Försvarsmakten insett är unikt – men tills nyligen visste inte tillräckligt många om att det var möjligt.

Men hur får man arbetsgivare runtom i landet att inse fördelarna med att låta sina anställda tjänstgöra i Försvarsmakten minst ett par veckor varje år?

Svaret: vi lät de anställda själva beskriva varför de uppskattar upplägget och berätta hur det får dem att utvecklas på jobbet att ha två arbetsgivare där den ena är Försvarsmakten.

Maria Andersson är civilingenjör på Saab och reservofficer i Försvarsmakten. Foto: Johan Strindberg.

– Det är det bästa av två världar. Det kanske låter konstigt men jag gillar känslan av att starta motorn på morgonen och dra ut i skogen, säger Wilhelm Jansson som jobbar som väktare och tjänstgör som bärgningsgruppchef i Boden.

Vi lät också deras chefer i det civila berätta varför de ser så stora fördelar med att ”låna ut” sin personal till Försvarsmakten.

– Man kommer tillbaka mer motiverad och engagerad, säger till exempel Scandics HR-direktör Henrik Dider i en av artiklarna.

Intervjuerna publicerades som nativeartiklar i Svenska Dagbladet, Omni, Dagens Samhälle och i ett antal lokaltidningar genom Leeads. Resultaten visar att antalet läsare överstigit det förväntade med 300 procent och att lästiden varit betydligt längre än andra kampanjer i mediekanalerna.

– Det är ett mycket bra resultat och vi har sett en stark närvaro hos läsarna, säger Jonas Wannberg, HR-strateg på Försvarsmakten.

Att använda ett så klassiskt ”tidningsgrepp” som att låta människor berätta med egna ord tror Jonas Wannberg är en stor del i framgången.

– Vi tror att individens egna historia når fram till läsaren på ett bra sätt och att budskapet blir starkt när det kommer direkt från källan. Detta bekräftas också av resultaten från de mätningar vi gjort. Vi kommer fortsätta att sprida våra budskap i natives där vår personal är berättarrösten, säger han.

Make Your Mark har även producerat videoinslag till intervjupersonerna som Försvarsmakten kommer använda internt och vid konferenser.