Smooth content

Make Your Mark fick i uppdrag att skapa content som skulle bidra till att öka antalet installeringar av Klarna-appen och få folk att skaffa Klarnakortet, öka antalet e-handelsköp som sker genom Klarna-appen, öka antalet personer som använder Klarna-appen, samt öka antalet personer som handlar genom Klarna-appen. Detta har genomförts på global nivå med störst inriktning på marknaderna Sverige och USA.

Uppdraget har skett över flera egna och köpta digitala kanaler, med fokus på sociala medier, nyhetsbrev, podcasts och Klarna-appen. För Klarna som varumärke är kommunikationen väldigt central och de vill förknippas med populärkulturella fenomen för att knyta an till en yngre och 100% digital målgrupp.

Kund

Klarna

Omfattning

Nyhetsbrev
App

Underhållande content för att öka time spent

Vår lösning var att skapa content som inspirerar och underhåller användarna i Klarnas app, öka tiden de tillbringar i appen för att på så sätt stärka lojaliteten mellan Klarna och deras kunder.

Innehållet som utformades var relevant för en bred målgrupp och vi satte upp en organisation för att hantera produktion med dagliga leveranser på global nivå.

Initialt gjordes workshops tillsammans med inblandade nyckelpersoner för att sätta redaktionellt koncept och strategi. Därefter inleddes ett tätt samarbete med Klarnas utvecklare för att skapa de tekniska förutsättningarna kring content baserat på datadrivna insikter som över tid justerades och maximerades utefter målgruppens individuella intressen.

Resultat

300 %

fler köp gjorda.

100 %

ökning av dagliga app-användare.

10 k

nya användare per vecka.

14 k

nya app-nedladdningar per dag.

Klarna Deep Dive

Den ökande globala e-handeln har förändrat människors shoppingvanor och som återförsäljare behöver man anpassa sig till den nya verkligheten snabbt. Samtidigt känner många amerikanska återförsäljare inte till vad Klarna erbjuder. Än.

Omfattning

Youtube-filmer
Infographics
Lead-formulär

 

 

Klarna deep dive infographic

Digital masterclass hjälper återförsäljare

Genom utbildande filmer som distribueras på Youtube, Linkedin och i Klarnas kanaler på web och sociala medier vill vi få fler amerikanska återförsäljare att använda Klarna. Varje film representerar en specifik djupdykning som svarar på utmaningar i dagens globala e-handel. Klarnas egna medarbetare är filmernas huvudpersoner, vilket ytterligare ökar trovärdigheten, samtidigt som de visuellt linjerar med Klarnas högt ställda krav kring formgivning och kreativ höjd. För inspelningarna har en unik inspelningsstudio, komplett med animeringar för rörlig bild, tagits fram.

Som ett komplement har vi även skapat visuella guider i pdf-format till varje djupdykning för att öka såväl inspiration som förståelse till Klarnas målgrupp – återförsäljarna. För att ladda ner den visuella guiden fyller besökaren i ett registreringsformulär vilket genererar kontaktuppgifter (leads) för Klarnas organisation.

Vill du veta mer?

Kontakta Karin Hallerbäck, byråchef och kundsansvarig för Klarna.

maila Karin