Ett digitalt språng

Lärarförbundet är Sveriges största och dominerande fackförbund för lärare, förskollärare och skolledare med drygt 230 000 medlemmar. I april 2019 tog Make Your Mark över uppdraget att producera Lärarförbundets redaktionella kommunikation, i dag tio tidningsvarumärken med tillhörande webbplatser och sociala kanaler.

Vårt löfte – att skapa Sveriges bästa medlemsjournalistik. Det betyder större nytta för medlemmarna, ökad räckvidd och bredare genomslag för lärarnas viktigaste frågor samt en digital omställning som bidrar till att fler väljer att bli medlemmar i Lärarförbundet.

Målgrupperna är Lärarförbundets befintliga och potentiella medlemmar, från förskolan till gymnasiet, men också politiker och beslutsfattare.

Kund

Lärarförbundet

Omfattning

Medlemstidningar
Podd
Sajt
Sociala medier

Omfattande renovering

Under 2019-2020 genomförde Make Your Mark tillsammans med Lärarförbundet ett omfattande renoveringsprojekt. Vi lät Kantar-Sifo göra en stor undersökning om hur Sveriges lärare upplever sin kommunikation och hur de vill ta del av den. Med svaren som grund skapade Make Your Mark nya magasin som Läraren, Yrkesläraren, Ämnesläraren, Grundskolläraren och Fritidspedagogik och moderniserade magasin som Förskolan, Chef & Ledarskap och Specialpedagogik.

Innehållet och formen i magasinen har utvecklats och målgruppsanpassats för att vara tillgängligare och skapa större nytta för medlemmarna.

I maj 2020 lanserades Läraren.se, en personifierad webbplats med de viktigaste nyheterna om allt som rör läraryrket. Där har Lärarförbundets medlemmar möjlighet att logga in för en anpassad startsida utifrån deras egna intressen. Samtidigt fick varje titel nya sociala kanaler och ett helt nytt nyhetsbrev med målgruppsinriktat innehåll.

Uppdraget från Lärarförbundet är att vara en självständig redaktion som driver oberoende journalistik. Chefredaktören som leder redaktionen är ansvarig utgivare, utsedd av Lärarförbundets förbundsstyrelse, och i enlighet med tryckfrihetsförordningen ansvarig för samtliga publiceringar.

Resultat

41 %

mer trafik till läraren.se jämfört med 2018.

1 miljon

sidvisningar på en månad! Gränsen passerades i november 2020.

667 %

fler interaktioner (gilla, dela, kommentarer) på Facebook under 2020 jämfört med 2018.

1119 %

fler kommentarer på inlägg på Facebook under 2020 jämfört med 2018.

Make Your Mark står för snabb, nyhetsledande och målgruppsinriktad journalistik till alla Lärarförbundets medlemmar. Samarbetet är enkelt, roligt och med väl genomtänkta leveranser. Den digitala spetskompetensen hos redaktionen har ökat räckvidden rejält. – Ida Strutt, kommunikationschef Lärarförbundet

Vill du veta mer?

Kontakta Michael Jonsson, Account director och chefredaktör för Lärartidningarna.

maila Michael