Kunniga nyhetsbrev

Unionen är Sveriges största fackförbund med nästan 700 000 medlemmar inom tjänstemannasektorn. Storleken är till största del en styrka, men gör också att medlemsbasen är spretig. Förbundet har medlemmar på stora industriföretag, kraftverk och byggföretag, men också på callcenter, idrottsklubbars kanslier och små handelsföretag. Unionen vill visa medlemmarna att de inte bara arbetar med de övergripande fackliga frågorna, utan också bevakar och har särskild insyn i de elva enskilda branscherna som medlemmarna delas in i.

Kund

Unionen

Omfattning

Nyhetsbrev

Koll på omvärlden

Make Your Mark producerar branschspecifika nyhetsbrev, riktade till medlemmar i de respektive branscherna. Artiklarna som ingår i breven kan vara intressanta nyheter, handfasta fackliga tips, referat av rapporter och studier som Unionen gjort, personporträtt av förtroendevalda, trendspaningar och intressant utveckling i andra delar av världen. Nyhetsbreven mailas till medlemmarna sex till åtta gånger per år. Utöver de branschspecifika nyhetsbreven gör vi också nyhetsbrevet Min Firma för egenföretagare.

Resultat

544 000

mottagare av våra branschnyhetsbrev.

49 %

genomsnittlig öppningsfrekvens för det mest lästa nyhetsbrevet i varje bransch.

91 st

olika nyhetsbrev producerade under 2020.

Vill du veta mer?

Kontakta Linus Fremin, Creative Director.

maila Linus