Brett myndighets-uppdrag

Försvarsmaktens ger ut personaltidningen Försvarets Forum till samtliga anställda, en publikation som speglar livet som försvarsanställd och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen. I Forum finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare. MYM fick 2014 i uppdrag att göra en remake på tidningen för att både öka läsvärdet och skapa en starkare samhörighet bland alla anställda. Sedan 2015 producerar vi 6 utgåvor/år i nära samarbete med uppdragsgivaren.

Försvarsmakten ville öka engagemanget och medarbetarstoltheten hos sina anställda, genom att skapa en modern, informativ och attraktiv tidning med innehåll som på ett tydligt sätt speglar relevanta och aktuella frågor för alla medarbetare. Försvarets Forum är en viktig informationskanal för att informera, inspirera och engagera de anställda, den ger också möjlighet att fördjupa sig i frågor och ämnen som är svåra att kommunicera via andra kanaler.

Kund

Försvarsmakten

Omfattning

Print: Personaltidning, Hållbarhetsrapport
Digitalt: Sajten “Vår historia”
Rörligt: SoMe-video

Formatanpassat på ny nivå

Såväl form som innehåll gjordes om i grunden, med fokus på att förbättra upplevelsen och öka läsvärdet. Utformningen förändrades för att bli enklare och mer lättillgängligt, med större tonvikt på det visuella intrycket och med tydligare och bättre bildmaterial.

Dessutom förändrades formatet så att tidningen skulle passa i benfickan på uniformen, så att den blev enklare att ta med – en liten men viktig målgruppsanpassning.

Resultat

66 %

Det positiva helhetsomdömet av magasinet ökade från 39 till 66%

61 %

Tre av fem säger att tidningen lockar till läsning – tidigare två av fem.

53 %

Fler än hälften tycker att tidningen är en viktig informationskälla – upp från en tredjedel.

52 %

Över hälften tycker att tidningen gör dem stolta över att arbeta på Försvarsmakten, vilket är en dubblering från tidigare.

Vill du veta mer?

Kontakta Navid Zanjani, Account director och kundansvarig för Försvarsmakten.

maila Navid