Sveriges största hundtidning

Tidningen Hundsport har lästs av hundägare i över 120 år och är närmast en institution i Hundsverige. Uppdraget från Svenska Kennelklubben, SKK, är att göra en modern tidning vad gäller form, redaktionellt innehåll och målgruppstänk. Hundsport med bilagorna Utställning och Jakthund är självklar och viktig läsning för den som vill hålla sig uppdaterad i ämnet. Gott hundägarskap, träningsmetoder som ger glada och starka hundar, nya rön inom hund- och djurforskning, friskvård och hundhälsa är exempel på kunskap som tidningen ska sprida. Här finns också varma, starka och inspirerande berättelser om livet med hund.
Tidningarna ska även spegla händelser, kompetens och den stora hundkunskap som finns inom SKK. Övergripande målsättning är att öka medlemsantalet i SKK.

Kund

Svenska Kennelklubben

Omfattning

Medlemstidning

En tidning blir tre

Efter analysarbete och en serie workshops som inleddes 2017 gjordes en radikal modernisering av Hundsport där en del av lösningen blev att göra en tidning till tre. Inom organisationen SKK samlas alla typer av hundägare och här finns många olika specialintressen. Nu fick två stora grupper sina behov tillgodosedda genom specialeditionerna Utställning och Jakthund.
På så vis kunde Hundsport bli den breda hundtidning som organisationen behöver.

Här hittar både den som har sin första hund och de erfarna hundägarna nyheter, viktig information från sin organisation och spännande reportageläsning kring hund.

Resultat

86 %

av 5000 tillfrågade läsare ger Hundsport betyget 4 av 5.

89 %

ger bilagan Utställning högsta betyg.

93 %

ger bilagan Jakthund högsta betyg!

Make Your Mark har verkat på ett mycket professionellt sätt och visat på ett samarbete utöver det vanliga! Med tät och rak kommunikation med oss på SKK och hög arbetsprestation har Hundsport lyfts till en snygg och angelägen medlemstidning. Fackmannamässig journalistik bidrar till ett tryggt och kunskapsberikande hundägarliv in i framtiden. Vi ser fram emot ett långt samarbete. Lotta Skoog, marknadschef, Svenska Kennelklubben

Vill du veta mer om våra medlemsuppdrag?

Kontakta Magnus Lindvall, New Business Director.

maila Magnus