Fossilfritt liv inom en generation

Hela Vattenfalls varumärke pekar åt ett och samma mål – ett fossilfritt liv inom en generation. Det innehåll vi tar fram ska utbilda och engagera, både dagens och nästa generation. I och utanför Sveriges gränser.

Tillsammans med Vattenfall skapar vi content som ska hjälpa konsumenterna förstå att och hur de kan bidra till resan mot ett fossilfritt samhälle. Uppdraget går ut på att ge kunderna bästa tänkbara transparens för att se att det smartaste sättet att bidra utan att offra sin livsstil är att anamma Vattenfalls vision. De berättelser vi lyfter fram visar på spännande och innovativa initiativ inom hållbarhet, men också magin som är själva elen; hur det genereras, överförs och lagras – och hur detta kommer att ske i framtiden.

Kund

Vattenfall

Uppdrag

Rörligt
Sociala medier
Nyhetsbrev
Kampanjkoncept
Employer branding
Internkommunikation

Beroende av stål

Det mesta vi tar för givet i våra liv kräver stål, som tyvärr också är en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Därför utvecklar Vattenfall tillsammans med LKAB och SSAB just nu fossilfritt stål. Det är början på en osynlig revolution där enbart de svenska koldioxidutsläppen beräknas minska med 10 procent tack vare den nya tillverkningsprocessen.

För att belysa denna begynnande revolution tog vi fram tre olika filmer där vi får möta gitarrbyggaren, konstnären och gymägaren vars passioner gör dem beroende av stål.

Awareness

En del i vårt uppdrag för Vattenfall går ut på att skapa artiklar som rör alla möjliga aspekter av deras verksamhet, på ett lättillgängligt och transparent sätt. Artiklarna används i första hand för att utbilda och problematisera kring energiutmaningen och omställningen till grön el men kopplar också i förlängningen an till Vattenfalls tjänster. Innehållet är främst intressant för Vattenfalls kunder på företagssidan och är alltså en B2B-satsning.

Rörligt

Delar av Make Your Marks uppdrag går ut på att hjälpa Vattenfall inspirera nya kunder – och samtidigt få befintliga kunder att känna att de har gjort ett bra val. Som en del i det producerade vi bland annat en filmserie om Vattenfalls innovationer som alla verkar mot målet om ett fossilfritt liv inom en generation.

Resultat

96 %

Ökningen av nyhetsbrevstrafik till awareness-bloggen, jämfört med förra året.

111 %

Ökning av organisk söktrafik till awareness-bloggen jämfört med föregående år.

34,5 %

Öppningsgrav av nyhetsbrev.

33 %

View Through Rate för kampanjen Ekohuset – det är den högsta siffran Vattenfall har haft de senaste fyra åren.

Vill du veta mer?

Kontakta Linus Fremin, Creative Director och kundansvarig för Vattenfall.

maila Linus