Det finns formler för hur effektivt en bild fångar uppmärksamheten. Innebär det att vi enkelt kan sortera fram vilka bilder som blir klicksuccéer i sociala medier?
– Nej, inte utan att känna till sammanhanget och vilka bilder som konkurrerar i flödet, säger Göran Segeholm som hör till Sveriges mest erfarna lärare i fotografi och bildkunskap.

Ett fotografi på en söt kattunge med stora ögon fångar effektivt uppmärksamheten hos en betraktare. Vi reagerar omedvetet på motivet innan vi har hunnit tolka eller analysera vad bilden föreställer.

– Men att en bild aktiverar oss säger inget om hur den engagerar oss och hur den kan förmedla information, säger Göran Segeholm som är fotograf, författare och lärare på bland annat Linnéuniversitet och Högskolan i Jönköping.

Bildernas olika egenskaper

Ett motiv som drar till sig uppmärksamheten kan sakna egenskaperna som får oss att dröja vid bilden och väcka tillräckligt intresse för att ta oss vidare för att få veta mer. Ett sätt att kategorisera bilder inom visuell kommunikation är att värdera bildens kvalité i tre kategorier:

  1. hur effektivt den aktiverar oss innan vi hinner tänka
  2. hur den väcker engagemang och lämnar information när vi tolkar och analyserar och
  3. hur bilden dröjer kvar i vårt minne

De där söta kattungarna fångar alltså lätt vår uppmärksamhet, men de väcker inte stort engagemang och är sällan minnesvärda.

Göran Segeholm.

Bilder är väldigt bra på att aktivera och det är en viktig funktion som vi måste ta hänsyn till inom all kommunikation. Men det är också viktigt att vara medveten om hur de sedan kan engagera dem vi vill nå med våra berättelser, säger Göran Segeholm.

­– Hur de kan dra in läsaren och få den att förstå att exempelvis en artikel har betydelse, är viktigt. Läsaren behöver intressera sig för att få veta mer, säger Göran och konstaterar att informationsvärdet i en bild i dag generellt har lägre betydelse än tidigare.

­– Skriver man om finansmarknaden exempelvis så har vi redan sett genrebilderna och då är texten och siffrorna viktigare som information, men bildens förmåga att aktivera och engagera är fortfarande viktig.

Vi söker det avvikande

För att en bild ska aktivera betraktaren och exempelvis få en läsare att klicka på en länk behöver den vara ett blickfång, väcka känslor, vara oväntad och lätt att förstå.

– Våra ögon undersöker det avvikande och hjärnan låser på det som vi inte känner igen. Bilden kan inte heller vara för krånglig för då tappar vi ofta omedelbart intresset. För att nå ut med sitt bildspråk krävs alltså att man är lite på edge, ligger lite före andra och sticker ut, konstaterar Göran och jämför med en text eller bild som ska leda vidare till exempelvis fördjupande läsning eller köp.

– Då är engagemangsfaktorn viktig för att behålla intresset. Bilden ska visa och väcka känslor, berätta något och göra läsaren till en deltagare istället för en utomstående betraktare. Ett porträtt av exempelvis en författare kan bli mer engagerande om den visar författaren vid sin skrivplats. Kanske syns rester från mikrovärmda matförpackningar där? Och stora högar med böcker som vittnar om tidskrävande research? Då finns ett narrativ i bilden ­– bilden berättar något.

Bilder ska besvara frågor

När det gäller en bilds informationsvärde ställer Göran Segeholm tydliga krav på att den måste besvara en fråga som läsaren är intresserad av och att bilden ska ge mer information än vad texten ger.

– Det är lätt att missa den biten. Man måste fråga sig vilken fråga som läsaren är mest intresserad av i sammanhanget och försöka ge det svaret med bilden.

LÄS ÄVEN: Leif & Billy – från Youtube-content till SVT-succé

En bild visar också vad vi står för. Göran Segeholm jämför med de kläder man väljer i möten med kunder och omvärlden. Kläderna visar en bild av vilka vi är och det gör också en avsändares bildspråk.

­– Vi vill att läsaren känner igen sina värderingar i det som vi kommunicerar. Vill man visa att man är lokalt förankrad så duger det inte med stockbilder från en nordamerikansk miljö eller arbetsplats. Bilderna måste leva värderingarna som vi vill förmedla.

Faktorerna som ligger bakom en bilds egenskaper för att aktivera, engagera, informera och visa vad avsändaren står för är många och formeln som leder fram till den optimala bilden för ett visst syfte förändras med tiden.

– När alla har formeln fungerar den inte längre eftersom bilden också måste skilja ut sig från de andra. Det kräver att man har kunskap om vad som konkurrerar i det sammanhang där bilden används. Det är förstås helt beroende på vad bilden ska användas till.

Göran Segeholm

Göran Segeholm är fotograf, skribent, föreläsare och fotopedagog med över 25 års erfarenhet av att utbilda skribenter och fotografer i bildjournalistik, både praktiskt och teoretiskt. Göran driver ett digitalt gym för visuell träning som heter Bildspråket [https://www.bildspraket.se/].

Han undervisar vid Fotografiska i Stockholm, Högskolan i Jönköping och medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet, och har gett ut flera böcker med fotografi som tema och den senaste heter Bildjournalistik. Göran ger ut ett nyhetsbrev via sin hemsida Bildspråket.

Academym

2020 startade vi på Make Your Mark det vi kallar för Academym – en serie interna seminarier som planeras och genomförs av oss själva och med hjälp av gästföreläsare och experter, med målet att bredda och höja kompetensen internt. Följ oss på LinkedIn och Instagram för en chans att bli inbjuden till kommande seminarier.